Child Boards

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر USB میکروکنترلرهای (AVR(STK500 مدل NUS112

793 ارسال
126 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : با ارور کد 10 برا...
دسامبر 09, 2017, 05:54:43 pm

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر (AVR ISP MKII (Xmega مدل NXP141

123 ارسال
35 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : مشکل در نصب درایو...
دسامبر 26, 2016, 08:35:19 am

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر پارالل میکروکنترلرهای AVR مدل NAP101

59 ارسال
19 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : پروگرم کردن میکرو
آگوست 22, 2015, 01:38:04 pm

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر میکروکنترلر های سری MCS-8051 و حافظه های سریال AT24XX , AT93XX مدل NMP100

106 ارسال
34 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : device ID error
آگوست 17, 2016, 02:08:52 pm

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر USB میکروکنترلرهای PIC مدل NUP128 -- Pickit3

2 ارسال
1 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : وصل نشدن به پروگر...
ژانویه 10, 2017, 05:02:57 pm

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر USB میکروکنترلرهای PIC مدل NUP113 -- Pickit2

229 ارسال
58 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : نشناختن 16F887A
اکتبر 21, 2017, 11:05:43 am

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر پارالل میکروکنترلرهای PIC مدل NPP106

38 ارسال
18 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : error در programm...
فبریه 24, 2016, 12:31:54 pm

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر و شبیه ساز میکرو کنترلر های (ARM (J-Link ARM Emulator مدل NAE126

56 ارسال
18 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : مشکل با جیلینک
جون 07, 2016, 08:01:59 am

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر و شبیه ساز USB پروسسورهای (DSP( XDS510 USB JTAG Emulator مدل NDE134

22 ارسال
7 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : اشکال در اتصال پر...
آپریل 28, 2015, 01:04:38 pm

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر و شبیه ساز USB پروسسورهای (DSP( XDS100 USB JTAG Emulator مدل NDE135

9 ارسال
3 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : امکان سنجی امولات...
ژانویه 10, 2013, 11:08:41 am

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر USB چیپهای Platform Cable USB) XILINX)مدل NFP122

47 ارسال
14 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : عدم نصب درایور در...
آپریل 25, 2018, 01:54:18 pm

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر پارالل چیپهای XILINX مدل NFP102

16 ارسال
3 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : پروگرامر پارالل ب...
آگوست 14, 2016, 09:35:28 am

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر USB چیپهای USB Blaster) ALTERA)مدل NFP123

27 ارسال
10 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
نصب نرم افزار Quartus 12...
دسامبر 12, 2016, 02:20:56 pm

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر پارالل چیپهای ALTERA مدل NFP103

2 ارسال
2 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
استفاده از مبدل های USB ...
ژانویه 02, 2013, 08:57:28 am

ارسال جديدي وجود ندارد پروگرامر و کپی کننده حافظه های (EEPROM (AT24XX , AT93XX مدل NEC107

22 ارسال
7 موضوع

آخرين ارسال توسط مدیر پشتیبانی
پاسخ : سوال
جولای 16, 2016, 08:49:44 am